Anni Lampinen, Finnország

Az espooi Matekország konzultáns tanítója és a tanítói továbbképzés oktatója. Feladatai közé tartozik a matematikatanítás fejlesztése mind az általános, mind a speciális tantervű osztályokban, elsőtől hatodikig. Emellett jelenleg egy espooi iskolában fejlesztő pedagógusként matematikát tanít. A 2005-ben életre hívott Varga-Neményi Társaság alapító tagja és elnöke. Emellett kiadói szerkesztő, tankönyvszerző és továbbképzési oktató, aki irányítja a továbbképzés oktatói csapatát is.

Évek óta tevékenyen részt vesz a matematikatanítás fejlesztését célzó helyi és országos programok megtervezésében és megvalósításában. Ezek közül a legfontosabbak a Matekországok hálózata, a Varga-Neményi Társaság, továbbá tagja a 2016-os nemzeti alaptanterv előkészítésére létrehozott matematika tantárgyi csoportnak.

A jyväskylä-i egyetemen szerzett neveléstudományi magisteri diplomát. A matematikatanítás fejlesztése terén végzett munkájáért 2005-ben a Teknologiateollisuus 100-éves jubileumi alapítványa elismerésben és jutalomban részesítette, 2008-ban pedig Espoo városa a finn nyelvű oktatási osztály 100-éves jubileumi érdemrendjével tüntette ki.

Anni Lampinen
anni.lampinen@espoo.fi
www.espoonmatematiikkamaa.fi, www.varganemenyi.fi
Espoon Matikkamaa/Kirstin koulu
PL 3528
02070 Espoon kaupunki
Suomi - Finland

Kirsi Puumalainen, Finnország

Kirsi Puumalainen Janakkala községe Matekországának konzultáns tanítója, a neveléstudományok magistere, tanító. Konzultáns tanítóként kollégáit ismerteti meg a különböző matematikatanítási módszerekkel, részt vesz a tanulási nehézségek feltérképezésében, a támogatás és segítés tervezésében és a speciális segítséget igénylők tanításában.

1999-ben ismerkedett meg a Varga-Neményi módszerrel Budapesten. Ezután a Finnországban rendezett tanfolyamokon gyarapította ismereteit a meghívott magyar előadók vezetésével. Azóta részt vesz a finn tanítók által finn tanítóknak tartott továbbképzés fejlesztésében.

Kirsi Puumalainen a 2005-ben életre hívott Varga-Neményi Társaság alapító és vezetőségi tagja. Rendszeresen részt vesz a  tanítók felkészítésében a Varga-Neményi módszer szerinti matematikatanításra.
1986-ban a tamperei egyetemen szerezte neveléstudományi diplomáját. A matematikatanítás fejlesztése terén végzett munkájáért a Teknologoateollisuus 100-éves jubileumi alapítványa 2006-ban elismerésben és jutalomban részesítette.

Kirsi Puumalainen
kirsi.puumalainen@janakkala.fi

Turengin koulu                           Otthoni levélcím:
Koulutie 2                                  Kirsi Puumalainen
14200 Turenki                           Rintalantie 7
Suomi – Finland                        13210 Hämeenlinna

Az előadás tartalma

Mazsolacsipegetés vagy új fűszerek a jól bevált recepthez?
A Varga – Neményi módszer átültetése a finn iskolába

Nagyon téved, aki azt gondolja, hogy a finn iskolások remek pisai szereplése után a finn tanítók és tanárok megnyugodhatnak. Ellenkezőleg: ahhoz, hogy matematikatanításunk eredményes és sikeres legyen, állandóan új modelleket kell keresnünk, folyamatosan fejlesztenünk kell gondolkodásunkat, szemléletünket. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a finnországi PISA értékelésben ezek a fejlődést és új utak keresését szorgalmazó hangok felerősödnek.
A finn matematikatanítás egyik legjelentősebb fejlesztési programja a Varga – Neményi módszer átdolgozása a finn tanítási gyakorlatnak és a kor követelményeinek megfelelően. A módszer iránti érdeklődés rendkívüli, ezen belül is a gyógypedagógusok alkalmazzák leglelkesebben az új tanokat mindennapi gyakorlatukban. A magyar tananyag finn feldolgozása során különös hangsúlyt helyeztünk a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek tanítására. A lelkesedés ragályos, így a továbbképzési tanfolyamok várólistája is hosszú. Közismert, hogy e módszer alkalmazása rendkívül munkaigényes.
A Varga – Neményi módszer 2000 óta kap helyet és fokozatosan egyre nagyobb elismerést a finn iskolai világban. Az espooi Matekország égisze alatt 2005-ben alakult meg a Varga – Neményi Társaság. A 2016-os új nemzeti tanterv kidolgozásában részt vesz e társaság elnöke is.
Célunk nem az, hogy a magyar kollégáinktól kapott tanokból kimazsolázzuk a legérdekesebb, leglátványosabb „ötleteket” és betegyük a finn tananyagba, hanem a matematikatanítás kitartó, következetes fejlesztése e módszer alapelveinek szellemében, felépítésének megfelelően. Előadásunkban erre szeretnénk példákat mutatni.