Nahalka István, Magyarország

oktatáskutató
ELTE, PPK
Nahalka István egyetemi oktató, tanár- és pedagógia szakosok oktatásában vesz részt. Kutatásai elsősorban a természettudományos neveléshez, az oktatás méltányosságához, a tanulás folyamatához kapcsolódnak. Számos oktatásfejlesztés folyamatnak volt résztvevője, ezek közül kiemelkednek azok a munkálatok, amelyek egy komprehenzív iskolarendszer magyarországi létrehozása érdekében szerveződtek.

Előadásának tartalma

Esélyegyenlőtlenségek az oktatásban

A oktatás méltányossága, az esélyegyenlőtlenségek csökkentése a modern oktatás kulcskérdése. De vajon akkor tettük a legtöbbet a problémák megoldásáért, ha megoldottuk a szegregáció problémáját? A tanulók egymástól való elválasztása, a homogén csoportok létrehozása számos nevelési szempontból káros hatású folyamat – ezt ma már tudjuk. A deszegregáció tehát parancs. Ám sajnos önmagában nem oldja meg az esélyegyenlőtlenség problémáját. Erre csak a pedagógusok képesek az osztálytermekben, ha leküzdik a legtöbbször csak látens formában, de súlyosan ható diszkriminációt, és képesek valóban a tanulókhoz, kulturális sajátosságaikhoz, igényeikhez, fejlődésük szükségleteihez igazodva nevelni, tanítani. Ehhez az egész probléma új látásmódja szükséges. A matematika tanításában is. És ez a kulcsa a tehetségnevelés megújításának is. Magyarországon megdöbbentően szűk azoknak a tanulóknak a köre, akikből tehetség lehet egyáltalán, akikről kiderülhet, hogy például kiváló matematikusok lehetnek. Ennek oka a diszkrimináció, ami a magyar oktatási rendszer működésének egyik alapvonása.