Paul Andrews

Stockholmi Egyetem Matematika és Természettudomány Tanszék

Paul Andrews korábban a Cambridge-i Egyetemen tanított. Kutatási témái leginkább az osztálytermi matematika oktatás és tanulás fejlesztésével kapcsolatosak. Különösen érdekes számára a tananyag és a kultúra kapcsolatának vizsgálata, amelyet összehasonlító matematika oktatási projektek segítségével vizsgált. Egyre inkább bebizonyosodik, hogy ami a matematika órákon történik, azt kevésbé befolyásolja a tananyag, jobban befolyásolja a tanár és a diák kulturális helyzete.  A nemzetközi megmérettetéseken a diákok teljesítménye ugyanannyira függhet azoktól a kulturális hatásoktól, melyekben nevelkednek, mint az osztályban folyó munka minőségétől.
Az Európai Unió által finanszírozott METE projekt igazgatója volt, mely a 10-14 éves tanulók matematika tanulását vizsgálta több szempontból Angliában, Finnországban, Flandriában, Magyarországon és Spanyolországban.
A cikkei és könyvfejezetei rávilágítanak kutatási témái sokszínűségére. Szívesen foglalkozik azokkal, akik a PhD kutatásukat a matematikaoktatás területén végzik.

Előadásának tartalma:
Inspiráló gyakorlat: matematikatanítás Magyarországon az első osztályokban.
Sokak elismerik a magyarországi matematikatanítás minőségét sok éve. Ebben az előadásban egy tanító első osztályosoknak tartott óráinak videó felvételeire támaszkodva bemutatom, hogy szerintem mik a magyar hagyomány erősségei. A tanító nem csak a matematika mély fogalmi megértését segíti elő, hanem a diákok problémamegoldó képességét is bátorítja. Elemezni fogom, hogy a mai általánosan használt módszerek mellett – amellyel a tanítók a gyerekek alapvető számfogalmának kialakulását segítik elő – az általam választott tanító milyen kifinomult módon vezeti be a tanulókat a szám alapos megértésébe.