A játék matematikája

A szekció címét Szendrei Julianna 1976-ban, majd újabb 3 kiadásban megjelent könyve inspirálta.(https://old.tok.elte.hu/matek/a_jatek_matematikaja/jatek_matematikaja.pdf

A szekcióban a matematikatanítás gyakorlatában alkalmazható jó eljárások, módszerek, játékok, eszközök kerülnek bemutatásra és elemzésre.

 

Szekcióvezető: Kónya Eszter
Debreceni Egyetem
TTK Matematikai Intézet

Matematika-fizika-informatika szakos középiskolai tanárként végzett, PhD fokozatot matematika didaktikából szerzett, témája a „Kisiskolások térbeli tájékozódó-képességének fejlesztési lehetősége”. 13 évig a debreceni Tanítóképző Főiskolán oktatott, jelenleg a Debreceni Egyetemen a matematika tanárszakos hallgatóknak tart matematika didaktikai kurzusokat. Kutatómunkája a gyerekek matematikai gondolkodásának vizsgálatára, új matematikatanítási módszerek kidolgozására irányul. Ezeken a területeken PhD dolgozatok, TDK dolgozatok és szakdolgozatok témavezetője.

bővebben: https://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=10061