A játéktól a kutatásig

Szekcióvezető: Pálfalvi Józsefné
nyugalmazott főiskolai docens
az ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központ óraadója

Pálfalvi Józsefné a bevezető matematika kritériumtárgy szakfelelőseként szerkeszti a matematika és a TTK BSC szakos hallgatók kritériumdolgozatainak feladatsorait. Korábban az ELTE TTK Főiskolai Matematika Tanszék vezetője.  A Bolyai Társulat budapesti alelnöke. A hagyományos Varga Tamás Módszertani Napok vezető szervezője. 2010 óta szervezi és vezeti a Játéktól a Kutatásig diákprogram sorozatot. Számos tankönyv és segédkönyv írója, szerkesztője, tantervek, tankönyvek, szakmai anyagok lektora. Fő érdeklődési területe a felfedeztető matematikatanítás megvalósításának módszertani problémái, ebben a témában írta doktori disszertációját.  Tevékeny részt vállalt Varga Tamás szellemi örökségének megőrzésében.

A szekció programja: A játéktól a kutatásig.pdf

A diákprogramon való részvétel ingyenes!