Gondolatok a matematikatanulásról, -tanításról

A szekcióban matematikadidaktikai kutatások, tapasztalatok elméleti és gyakorlati eredményeinek bemutatására kerül sor.

Szekcióvezető: Vásárhelyi Éva, központvezető egyetemi docens
ELTE TTK MATEMATIKAI INTÉZET
Matematikatanítási és Módszertani Központ

Az ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központ vezetője. Matematika-fizika-ábrázoló geometria tanárszakon végzett. 1991-ben szerzett PhD és kandidátusi fokozatot a matematika- és számítástudományok területén. Kutatásai kiterjednek a diszkrét geometria, a matematikadidaktika, valamint a számítógépes programok oktatásban történő felhasználására. Oktatója a Debreceni Egyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskolájának és témavezetője PhD dolgozatoknak. Oktatói és kutatói tevékenysége ismert külföldön is. Támogatja a határon túli magyarok magyar nyelvű matematikatanulását és tanítását, szoros kapcsolatot ápol több külföldi egyetemmel. Oktat Salzburgban, ahol doktoranduszszemináriumokat is szervez. Részt vesz interdiszciplináris kutatóprojektekben, osztrák-magyar geometriai és didaktikai konferenciákon, iskolai és egyetemi oktatási kísérletekben. Tagja több hazai és külföldi szakmai testületnek.

bővebben: https://mathdid.elte.hu/html/tvasarhelyi.html

https://www.whoiswho-verlag.ch/versionnew/ungarn/verlag/63.php?txt_Language=HU&real_str_PersID=49006677&uniqueID=3126b41b-40ba-4b5c-a007-6950956e8c72